Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

   I kwartał 2019

   II kwartał 2019    

 Przychody ze sprzedaży netto 
 oraz inne dochody

4 009 610

4 009 966

EBITDA

     798 784   
867 033

EBIT

441 340

484 553

Zysk netto

 279 806

299 639

Obszar wytwarzania - EBITDA

399 767

329 907

Obszar dystrybucji - EBITDA

 248 834

266 020

Obszar obrotu - EBITDA

 -10 819

45 736

Obszar wydobycia - EBITDA

219 416

215 065

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

 453 590
1 528 172

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

- 832 492

- 410 217

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

- 147 848 864 467

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.