Szukaj

Stanisław Kazimierz Hebda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Stanisław Kazimierz Hebda jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. W latach 1992 – 1994 uczestniczył w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Od 2017 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Obecnie bierze udział w MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Posiada ponad 30 letni staż zawodowy, w tym na stanowiskach kierowniczych W latach 1989 – 1997 nauczyciel akademicki w SGPiS/SGH w Katedrze Ekonomii. Od 1995 r. zawodowo związany z administracją państwową (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki). Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej. Był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nadzorem i kontrolą w sektorze publicznym oraz zarządzaniem zmianą. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach nadzorczych spółek m.in.: Huta Zawiercie S.A., PO „Modina” S.A., PN „Diament” Sp. z o.o., Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” S.A., STOEN S.A., KUKE S.A.
Obecnie jest Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Energii.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.