Szukaj

Jarosław Ołowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław Ołowski (bez tła)

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse, Prawo gospodarcze, MSSF. Pan Jarosław Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między innymi: Wiceprezesem Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno-Finansowych, Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Prezesem Zarządu Optimus S.A., Członkiem Zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Dyrektorem Finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całością zagadnień ekonomiczno-finansowych i księgowych związanych z zarządzaniem ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea oraz teleinformatyką i controllingiem.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.