Szukaj

Obligacje

Poniżej znajdują się informacje o obligacjach wyemitowanych przez Enea SA z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Górecka 1, 60-201 Poznań.

Nota Informacyjna

Notowania obligacji

Data Wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA
31 grudnia 2018 r. 2,4                   Oświadczenie za 2018 r.
30 czerwca 2018 r. 1,8                   Oświadczenie za 1 półrocze 2018 r.
31 grudnia 2017 r. 2,1                   Oświadczenie za 2017 r.
30 czerwca 2017 r. 2,1                   Oświadczenie za 1. półrocze 2017 r.
31 grudnia 2016 r. 1,9                   Oświadczenie za 2016 r.
30 czerwca 2016 r. 1,7                   Oświadczenie za 1. półrocze 2016 r.
31 grudnia 2015 r. 1,8                   Oświadczenie za 2015 r.  
30 czerwca 2015 r. 0,8                   Oświadczenie za 1. półrocze 2015 r.

 

Odsetki od obligacji 

Tabela zawierająca dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek.

Numer Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek
1 31 lipca 2015 r.  10 sierpnia 2015 r. 
2 2 lutego 2015 r.  10 lutego 2016 r. 
3 2 sierpnia 2016 r.  10 sierpnia 2016 r. 
4 2 lutego 2017 r.  10 lutego 2017 r. 
5 2 sierpnia 2017 r.  10 sierpnia 2017 r. 
6 2 lutego 2018 r.  10 lutego 2018 r. 
7 2 sierpnia 2018 r.  10 sierpnia 2018 r. 
8 1 lutego 2019 r.  10 lutego 2019 r. 
9 2 sierpnia 2019 r.  10 sierpnia 2019 r. 
10 31 stycznia 2020 r.  10 lutego 2020 r. 

 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.