Szukaj

Obligacje

Poniżej znajdują się informacje o obligacjach wyemitowanych przez Enea SA z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Górecka 1, 60-201 Poznań.

 

Nota Informacyjna dla Obligacji serii ENEA0220

Okresy odsetkowe dla Obligacji serii ENEA0220

Zaświadczenie o zgodności 1 H 2019 ENA0220

Nota informacyjna dla Obligacji serii ENEA0624

Okresy odsetkowe dla Obligacji serii ENEA0624

Zaświadczenie o zgodności 1H 2019 ENA0624

 

Notowania obligacji

Data Wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA
31 grudnia 2018 r. 2,4                   Oświadczenie za 2018 r.
30 czerwca 2018 r. 1,8                   Oświadczenie za 1 półrocze 2018 r.
31 grudnia 2017 r. 2,1                   Oświadczenie za 2017 r.
30 czerwca 2017 r. 2,1                   Oświadczenie za 1. półrocze 2017 r.
31 grudnia 2016 r. 1,9                   Oświadczenie za 2016 r.
30 czerwca 2016 r. 1,7                   Oświadczenie za 1. półrocze 2016 r.
31 grudnia 2015 r. 1,8                   Oświadczenie za 2015 r.  
30 czerwca 2015 r. 0,8                   Oświadczenie za 1. półrocze 2015 r.

 

 

 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.