Szukaj

Serwis IR na urządzeniach mobilnych

Notowania Enea na iPhone 6

Serwis został przygotowany w technologii responsywnej - dostosowuje się do rozdzielczości ekranu, na którym jest wyświetlany. Jest dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych działających pod systemem iOS i Android, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.